Libra Centrum Usług Medycznych i Szkoleniowych
Strona główna
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA
Oferta szkoleniowa
Oferta wyposażenia
Zabezpieczenie medyczne
Pokazy ratownictwa
Pierwsza pomoc on-line
Pro publico bono
O firmie
Kadra dydaktyczna
Galeria
Referencje
Partnerzy
Kontakt

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA
 

Oferujemy Państwu realizację usług medycznych w miejscu wezwania (u pacjenta):

 

 

 

Realizacja zleceń lekarskich.

 

 

Badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi, pomiar wysycenia tlenem krwi (SpO2) oraz inne pomiary i badania.

 

 

Wystawianie recept na leki oraz wyroby medyczne.

Wystawianie recept - kontynuacja leczenia*.

 

 

Iniekcje podskórne, domięśniowe i dożylne.

Wlewy kroplowe (kroplówki).

Cewnikowanie pęcherza moczowego.

Zakładanie/usuwanie zgłębnika żołądkowego.

                               Inhalacje.

 

 

Pobierania materiału do badań laboratoryjnych.

Kierowanie na badania laboratoryjne i RTG.

 

 

Wykonywanie oraz zmiany opatrunków. Wspomaganie leczenia ran.

 

 

 

Poradnictwo zdrowotne. Edukacja zdrowotna.

Edukacja i pomoc w opiece nad chorym.

 

 

 

KONTAKT

 

* Przy adnotacji lekarza prowadzącego leczenie o konntynuacji przez pielęgniarkę.