Libra Centrum Usług Medycznych i Szkoleniowych
Strona główna
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA
Oferta szkoleniowa
Oferta wyposażenia
Zabezpieczenie medyczne
Pokazy ratownictwa
Pierwsza pomoc on-line
Pro publico bono
O firmie
Kadra dydaktyczna
Galeria
Referencje
Partnerzy
Kontakt

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (Kurs KPP) - kurs na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej z 19 marca 2007 (Dz.U.07.60.408). Czas trwania 66h dydaktycznych.

Oferujemy Państwu kurs zgodny z założeniami programowymi m.in. grupy szkoleniowe składające się z 6 osób i prowadzone przez jednego instruktora.

Do zajęć w tym kursie angażujemy instruktorów z wykształceniem medycznym, którzy posiadają doświadczenie w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki szerokiemu doświadczeniu naszych instruktorów, kursy specjalistyczne posiadają wyjątkowy charakter. Główną zaletą prowadzenia zajęć przez instruktorów posiadających doświadczenie w ratownictwie medycznym, ratownictwie technicznym i pożarnictwie, jest możliwość przekazania wiedzy i umiejętności o wysokich walorach z punktu widzenia praktyki.

Kurs KPP jest realizowany w oparciu o inscenizacje zdarzeń wraz z charakteryzacją urazów, które nie odbiegają od rzeczywistych. Charakteryzacja stanów urazowych umożliwia uczestnikowi szkolenia percepcyjne poznanie objawów stanów chorobowych i urazów. Pozwoli to uczącemu się na właściwą interpretację stanu poszkodowanego. Posiada także istotny wpływ na wdrożenie przez uczestnika kursu właściwego postępowania ratowniczego. Ponadto, założenia scenariuszy zdarzeń proponujemy realizować w warunkach symulowanych. Jeśli warunki techniczne umożliwiają realizację tego typu założeń dydaktycznych, staramy się ćwiczyć na wrakach pojazdów, w scenerii warunków drogowych czy budowlanych. Ćwiczenia te muszą gwarantować bezpieczeństwo ćwiczących, stąd przykładamy szczególną uwagę do BHP tych ćwiczeń.

Oferta kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy jest kierowana głównie do podmiotów współpracujących bądź ubiegających się o wpis do ewidencji podmiotów współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne: PSP, OSP, WOPR, zakładowych służb ratowniczych, policji, straży miejskich, itp.